ชีวประวัติ ซิกมุนด์ ฟรอยด์ บิดาแห่งจิตวิเคราะห์

ซิกมุนด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) นักจิตวิเคราะห์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก และมีอิทธิพลต่อวงการจิตวิทยาจนถึงปัจจุบัน รวมถึงนำเสนอมุมมองทางความคิดใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ