คิดบวก = โลกสวย? ค้นหาคำตอบและประโยชน์ของการ “คิดบวก” ที่คุณคาดไม่ถึง!

ปัจจุบันผู้คนมักเกิดความเครียดและกดดัน การคิดบวกไม่ใช่การปิดหูปิดตาเพื่อหลีกหนีปัญหา แต่เป็นการเลือกมองข้อดี รวมถึงค้นหาโอกาสในการเรียนรู้จากความท้าทายที่เข้ามา